Ondersteuning thuis

Een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met psychiatrische problematiek, vraagt vaak om professionele zorg. In de vorm van advies, maar ook helpende handen. Soms is een paar uurtjes per week voldoende, in andere situaties is 24-uurs beschikbaarheid van ambulante ondersteuning gewenst. Ondersteuningthuis.nl biedt individuen, gezinnen, instellingen en instanties de ondersteuning die nodig is om deze professionele zorg te realiseren, maar vooral te stroomlijnen.

Ondersteuningthuis.nl staat voor:

 • Samen realiseren wat haalbaar is
 • Efficiënte, klantvriendelijke, vitale en voordelige ondersteuning en ondersteuningstrajecten
 • Thuis als vertrekpunt
 • Innovatieve oplossingen
 • Continuïteit
 • Verbindingen en gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Reële doelen en verwachtingen
 • Concrete praktische adviezen
 • Werken vanuit de beeldvorming van de cliënt
 • Een totaalpakket aan mogelijkheden, van ICT-ondersteuning tot inzet behandelaars
 • Onafhankelijke coördinatie